Hoogstaande technische kunstjes op de werf ZIN te Brussel

ZIN, een project van Befimmo, is het innovatieve project voor de ombouw van de Torens 1 & 2 van het WTC-complex in de Brusselse Noordwijk. De bestaande torens worden, na gedeeltelijke ontmanteling (met behoud van de kernen), met elkaar verbonden door een nieuw volume van 14 verdiepingen met dubbele hoogte. 

Ook voor het opstellen van de werfinrichting en specifieker de torenkranen zijn we samen met de THV Open Minds Construction (bestaande uit CFE, Van Laere,  BPC en VMA) op een creatieve manier en effectief met een “open blik” op zoek moeten gaan naar de ideale kraanimplantaties. 

Zowel inzake kraankeuze, fundatie, montage en fasering zijn we voor dit project echt de limieten moeten gaan aftoetsen om de verschillende zones van het bouwproject optimaal te gaan bereiken en dit met de gewenste capaciteiten en snelheden. 

2 van de 4 torenkranen dienen boven de bestaande kernen uit te draaien met haakhoogtes van om en bij de 120 m. Om het bouwproject zelf zo min mogelijk te hinderen, werd er geopteerd om de kraanbasis op +/- 85 m hoogte in de liftschacht te plaatsen.  Hiervoor werd een speciale staalstructuur voorzien zodat er minimale belasting op de wanden optreedt. Met de mastbreedte als beperkende factor bleek de 370 EC-B12 Fibre de beste keuze, dit is een 12 tons flat-top kraan met een synthetische hijskabel i.p.v. zijn zwaardere variant in staal, hetgeen resulteert in een hogere capaciteit en snelheid.  

Voor de opbouw van het nieuwe volume dienen de 2 overige kranen voor de kernen weg te draaien. De Luffers of topkranen (type 357 HCL18) met hun verstelbare giek zijn hiervoor de geschikte kranen gebleken met eveneens voldoende capaciteit om alle prefab elementen te kunnen plaatsen. Dit type van kraan wordt veeleer ingezet in de compacte hoogbouw projecten in Parijs, Londen of Rotterdam. We zijn daarom altijd verheugd ze eens te kunnen inzetten in België. Ook deze kranen werden op een speciaal ontworpen staalstructuur gefundeerd om voldoende stabiliteit te creëren in de deels afgebroken onderstructuur van de gebouwen. 

Inzake montage werden 3 van de 4 torenkranen aanéénsluitend gemonteerd met de hulp van een 750-tons mobiele kraan (Liebherr LTM 1750-9.1) met een haakhoogte van 135 m. Deze mastodont wordt veeleer ingezet voor de opbouw van windmolens en wordt slechts circa 1x maal per decennium gebruikt voor de opbouw van torenkranen. Zijn intrede in centrum Brussel is dan ook niet onopmerkzaam voorbijgegaan. De 4de kraan (topkraan) werd in de kleinere delen gemonteerd met één van de 370 EC-B12 Fibre kranen. 

Terwijl de flat-top kranen hoog boven de hemel uitdraaien dienen de topkranen mee te klimmen met de opgang van het nieuwe volume. Hiervoor worden ze aan het gebouw verankerd en hijsen ze zichzelf omhoog middels een telescoopkader, die extra torenelementen kan binnenvoeren, naar een 2de fase. 

Het zou gemakkelijk geweest zijn als we in de 3de fase van het project de topkranen zouden kunnen laten uitklimmen naar de finale hoogte maar de luchtverkeersleiding stak hier een stokje voor. Vermits de verstelbare giek in opgetopte toestand het toegelaten plafond van het luchtverkeer zou overschrijden zullen de topkranen in de 3de fase vervangen worden door traditionele hightop kranen (type 420 EC-H16).  

De dubbele wissel van een gehele kraankop in dergelijk project is ongezien, zeker omdat we naar haakhoogtes van 145 m en 155 m gaan, maar de capaciteit van de 370 EC-B12 Fibre is juist gepast om de kopwissel uit te voeren. De 16T hightoppers klimmen dan op eigen kracht tot boven de flattops uit en worden gebruikt om diens giek nog in te korten om geen conflicten te hebben tussen de kranen. 

Om de werf niet te veel te hinderen wordt deze wissel uitgevoerd tijdens het bouwverlof van 2022. De oplevering van het gebouw zelf is voorzien tegen de zomer van 2023.  

Omdat veiligheid topprioriteit is op de werven werden alle kranen uitgerust met de modernste antibots en camerasystemen. Zeker in de combinatie toppers/loopkatkranen en met de veiligheidsafstanden tussen de kranen die tot een minimum beperkt dienden te worden, is dit een must. 

Er werd niet over 1 nacht ijs gegaan om de puzzel van de torenkranen te leggen maar het zijn natuurlijk onze montageploegen die de opbouw in alle veiligheid moeten gaan realiseren, die de grootste pluim verdienen.