Home Producten Recycle/Road Wisselstukken Service Verhuur Contact Vacatures Over ons Home
Powered By People
Meer dan 50 jaar kwaliteit en dienstverlening
Home > Garanties

Garanties

Hoe werkt de garantie bij Van der Spek
 
In onze orderbevestiging vindt u exact terug welke garantie is verleend op de aan u geleverde machine.
 
U kunt op 2 manieren gebruik maken van de garantie, zijnde:
  • Via onze dienst naverkoop
  • Via ons magazijn
Via dienst naverkoop
Wanneer u via deze dienst gebruik maakt van de garantie zal in de meeste gevallen ook de herstelling worden uitgevoerd door één van onze technici/monteurs. Normaal gesproken ontvangt u dan geen rekening, tenzij er sprake is van opzet of slecht/nalatig onderhoud. Na de herstelling is de zaak dus voor u afgedaan. Meld wel aan de dienst naverkoop dat u van mening bent dat het hier garantie betreft.
 
Via magazijn
Wanneer u via ons magazijn gebruik maakt van de garantie, zult u in de meeste gevallen de herstelling zelf uitvoeren. In dit geval is de procedure anders. Ook wij moeten de defecte stukken weer claimen bij de fabriek. U moet ons deze stukken dus terugbezorgen. Als wij geen defect stuk kunnen aanbieden bij de fabriek, worden wij niet schadeloos gesteld en kunnen wij u bijgevolg ook niet schadeloos stellen. Daarom sturen wij u in deze gevallen een claimformulier toe welke u kunt invullen en samen met het defecte deel aan ons kunt terugsturen. Het stuk wordt in eerste instantie wel aan u gefactureerd, maar wordt na schadeloosstelling door de fabriek door ons gecrediteerd. Wij vragen u in deze om uw begrip.
 
Dus, bij bestelling van stukken onder garantie in ons magazijn, gelieve het volgende te doen:

Claimformulier invullen en gelijktijdig met het defecte onderdeel naar ons terugsturen


Let op: alleen volledig ingevulde formulieren samen met de defecte stukken kunnen door ons in behandeling worden genomen.